Lesgeld

Lesgeld 2018-2019

Kinderen € 205,= (jaarcursus +/- 35 lessen van 60 minuten).
Spitzenles € 85,= (jaarcursus +/- 30 lessen van 30 minuten).

Volwassenen € 230,= (jaarcursus +/- 35 lessen van 60 minuten).

Volwassenen Klassiek Ballet € 285,= (jaarcursus +/- 35 lessen van 75 minuten).

Het lesgeld kan worden overgemaakt op volgend IBAN NL78INGB0005180744
Ten name van: Dana Kuntkes Dans (Dwergbieslaan 35, 3452AH, Vleuten).
Onder vermelding van: naam en geboortedatum van de leerling.

Later instromen kan altijd mits er nog plaats is in de groep.
Het lesgeld wordt in dat geval naar rato in rekening gebracht, vanaf de eerste (proef)les.

Restitutie van lesgeld is niet mogelijk als men besluit te stoppen gedurende het dansseizoen.

Het lesgeld is gebaseerd op +/- 35 lessen.
Het gehele dansseizoen bevat +/- 39 lessen.
De Dansschool houdt zich derhalve het recht voor om per dansseizoen 4 lessen te laten vervallen (bijv. door ziekte/ familieomstandigheden).